“Soovitusi suguvõsa- ja perekonnaloo uurijale”

soovitusiRõõmustasin, kui minuni jõudis väike ja sisukas algajatele suguvõsauurijatele  suunatud trükis. Eelnevad eestikeelsed perekonnaloo käsiraamatud on ilmunud üle kümne aasta tagasi, seega ei kajasta nad valdkonna tänapäevaseid  suundumisi.

Artiklikogumiku  esimeses osas on juttu perekonnaloo allikatest internetis, Riigiarhiivis ja raamatukogudes. Järgnevad praktilised soovitused, ka sugupuu koostamise kohta arvutis. Väljaande lõpuosa sisaldab ajaloolisi ülevaateid eestlaste perekonnanimedest ja perekonnaloo uurimisest Eestis. Artiklite  autoriteks on oma ala asjatundjad: arhiivi- ja raamatukogutöötajad ning suguvõsauurijad Eesti Genealoogia Seltsist.

Suguvõsa uurimisega on paljud eestlased praegu kas otseselt või kaudselt seotud: kas külastatakse ise arhiive, uuritakse interneti vahendusel digiteeritud arhiivimaterjale või siis ollakse kellegi teise poolt internetis asuvasse sugupuusse kirja pandud. Suguvõsa uurimine on tänu internetiallikatele muutunud oluliselt mugavamaks kui enne. Arvan, et kõnealune väljaanne  oleks kasulik ja huvitav lugemine paljudele. Ei maksa heituda sellest, et raamat on ilmunud sarjas Noored kodu-uurijad, sobib ka keskmises vanuses huvilistele ja vanemaealistelegi.

Ja keda oma juurte uurimine kohe sugugi ei huvita, võib teadmiseks võtta eesti vanasõna Aadama ajast oleme kõik sugulased.

Anneli Limberg
Eestikeelse kirjanduse osakonna
raamatukoguhoidja

Vaata leidumust e-kataloogist ESTER 

Veel käsiraamat perekonnauuringuteks:
Voldemar Vitkin. Suguvõsa uurimine: praktiline käsiraamat. Valgus, 2001

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.