Haljand Udam “Türgi: teekond läbi Türgi ajaloo”

türgi

Türgi – pindalalt 36. riik maailmas ja rahvaarvult suurem, kui ükski Euroopa riik – on märkamatult muutunud eestlaste igaõhtuseks teletuttavaks ja saanud number üks turismisihtkohaks. Kuid veel viis aastat tagasi ei olnud eesti keeles korralikku ülevaadet selle rahvuse kujunemise ajaloost. Sellele veale juhtis tähelepanu esimene Türgi Vabariigi suursaadik hr Erkan Gezer taasiseseisvunud Eestis, tehes tunnustatud Eesti orientalistile Haljand Udamile ettepaneku koostada säärane teos, mis juhataks läbi türgi tsivilisatsiooni ajaloo. Käsikiri valmis Udamil 1998. aastal, kuid ilmus juba postuumselt, kahjuks ei jõudnud Haljand Udam seda materjali veel kord läbi töötada, nagu ta ise oli soovinud.

See raamat annab ülevaate türgi hõimude – tänaste türklaste, aserite, usbekkide, kasahhide, uiguuride, türkmeenide, tatarlaste ja kirgiiside esivanemate – osast Euraasia aja- ja kultuuriloos alates esimestest teadetest Sise-Aasias elanud türgi hõimudest ja nende rändest Kesk- ja Väike-Aasiasse ning Araabia poolsaarele kuni II maailmasõja tagajärjel alistunud Osmani impeeriumi asemel 1923. aastal loodud ilmaliku Türgi vabariigi tekkimiseni. Vaatluse alt jääb välja viimane poolsajand ja elu-olu nii Türgis kui ka Nõukogude Liidu koosseisu kulunud türgi kultuuri kandvate rahvaste juures. Täpsustuseks olgu öeldud, et Udam kasutab maailmas levinud termini turgi rahvad asemel ü-häälikut omavas eesti keeles väljendeid türgid ja türgi rahvad.

Niisiis ei ole see raamat mitte ainult türklaste ajaloost, kuigi keskendub tänase Türgi Vabariigi eelkäijale, võimsaimale türkide riigile – Osmani impeeriumile. See on ka nende naabrite ja kogu regiooni aja- ja kultuuriloost, sest sõjaliselt andekad türgid alistasid mitmeid rahvaid ning oskasid hinnata naabrite araablaste poolt loodud kauneid kunste, teadust ja filosoofiat, luues ka ise silmapaistvaid kirjandusteoseid.

Udam ise on nimetanud seda teost esseeks ja kronoloogiliseks ülevaateks, kus rõhku on pandud teksti ladususele. Selle teose puhul ei ole tegemist õpiku tüüpi raamatuga, mis igal võimalikul juhul külvab lugeja üle aastaarvudega, vaid annab pildi sealsete valitsemistavade, kultuuri, kirjanduse ja religiooni kujunemisest ning arengust, pöörates tähelepanu vaid kõige olulisematele valitsejatele, kirjanikele-poeetidele, filosoofidele, arhitektidele, sõdadele ja muudele sündmustele. Raamatu lõpust leiab ka registri, mis juhatab kiirelt türgi rahvaid mõjutanud sündmuste, teemade ja isikuteni.

***
Ilmunud: Esto Ühing, 2011

Vaata leidumust e-kataloogist ESTER

Liina Haas
Eestikeelse kirjanduse osakonna
bibliograaf

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.