Hannu Lauerma „Usk, lootus ja ohtlik bluff: julgustamisest vaimse terrorini“

Religiooni ja usuga seotud teemadest huvituva inimesena olen  ennekõike iseenda jaoks püüdnud end kursis hoida eesti keeles avaldatud uuema tõlkekirjandusega antud valdkonnas. Ennekõike huvitavad mind uued usulised liikumised ehk mittetraditsionaalsed usulised ühendused, milledest paljud on ka Eestis levinud ning millest mõnedega on mul olnud kaudne kokkupuude.  

Antud raamatus „Usk lootus ja ohtlik bluff“ kajastab psühhiaatriaprofessori ja psühhoterapeudina töötav Hannu Lauerma  just neidsamu teemasid, mis kahjuks ka usuühendustes aset leiavad – manipulatsiooni, kontrolli ning ahistamist. Üldiselt peaksid usuühendused olema inimestele nende arengut toetavaks faktoriks, kuid nagu mujalgi, on ka neis läbilõige erinevatest inimestest, mistõttu ei puudu sealtki negatiivsed kogemused. 

Raamat ise jäi mulle silma juba mitu aastat tagasi ning esimest korda  antud raamatut lugedes tekkis mingi sisemine tõrge, mistõttu jäi raamat siis pooleli.
Mõni aeg hiljem osalesin Helsingis usulise väärkohtlemise teemalisel konverentsil ning kuulates Hannu Lauerma ettekannet tema tööst ja tegemistest, tekkis uus huvi tema raamatu vastu ning seekord lugesin ka raamatu läbi.

Antud raamat on omanäoline selle poolest, et see on kirjutatud väga realistlikult. Autor toob raamatus välja erinevaid fakte just negatiivsetest sündmustest, mille algatajaks on olnud mõni uus usuline liikumine. Lisaks on raamatu kasutegur just raamatu lõpus ära toodud uusi usulisi liikumisi iseloomustavad tunnused, nagu näiteks autoritaarsus ehk juhi korraldustele vältimatu allumine või rahaline manipulatsioon ehk kohustus annetada osa oma sissetulekust ühendusele korjanduse käigus või kohustus osaleda väga kallitel enesearenguseminaridel. Neid tunnuseid, mis antud ühendusi iseloomustavad, on palju enam. Ja alati on hea loetelu üle vaadata, kui tekib kahtlus, et tegemist ei pruugi olla nö tavalise usuühendusega.

***

Ilmunud: Kirjastus K&K, 2008

Tõlkinud: Ene Kaaber

Vaata leidumust e-kataloogist ESTER

Kadri Maljuškina
Tallinna Keskraamatukogu vabatahlik

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.