Reet Hiiemäe „Usundid ja vaimsed õpetused Eestis“

Kuigi maailm on läbi tehnoloogiliste arengute muutunud ilmalikumaks ja ratsionaalsemaks ning pigem on ennustatud usundilisest mõtlemisest loobumise tendentsi, on usundite ja vaimsete õpetuste kadumise asemel täheldatud hoopis nende teisenemist. Vaimse rahulolu otsinguil on usundiline maastik mitmekesistunud ja laienenud.

Reet Hiiemäe on kokku pannud huvitava pildi nüüdis-Eestis eksisteerivatest usunditest ja vaimsetest õpetustest. Kokku on neid 100. Kajastamist leiavad nii tuntud ja pika ajalooga religioonid kui ka uudsed ning lõdva struktuuriga vaimsuseliigid. Märksõnade valikul  on autor pidanud oluliseks vaimse komponendi olemasolu õpetustes ning nende seost Eestiga. Tegemist on usundilise mõtlemise hetkeseisu peegeldava teosega koos väikese tagasivaatega minevikule.

Nagu autor eessõnas teada annab, on ta piirdunud usundite ja õpetuste informatiivse kirjeldamisega. Ei anna hinnanguid, ei propageeri ega tee maha. Iga peatükk sisaldab ülevaadet õpetuste-usundite kujunemise ajaloost, levikust maailmas ja olulisemaid põhimõtteid. Enamasti on iga õpetuse juures ka väike kogemuslugu. Isiklikult pean kõige väärtuslikumaks (maiuspalaks!) iga peatüki lõpus olevat
n-ö lisalugemise rubriiki ning eriti seal leiduvaid viiteid ülikoolide bakalaureuse-, magistri- või doktoritöödele. Niipea kui huvi tekib, saab paari klikiga veebis täiendavale infole ligi.

Tore on lugeda ülevaadet teada-tuntud usunditest nagu hinduism, baptism või õigeusk. Elu Sõna või mormoonlus – need segaste 1990ndate „pärlid“, tekitavad kerget äratundmisrõõmu. Aga veel huvitavam on lugeda nt Bingeni Hildegardi ja Krayoni õpetustest, millenarianismist, wicca-õpetusest, kaosmaagiast ja muust, millest varem aimugi polnud. Või mida kujutavad endast paroodiareligioonid.

Reet Hiiemäe on öelnud eessõnas: „Sageli on nüüdisaja usundiline käitumine situatsioonipõhine, aktiveerudes näiteks seoses isiklike kriisidega, kuid mitte moodustades maailmapilti, mis oleks määratletav kestva usundilise kuuluvusena“. Niisiis on 21. sajandil situatsioon selline, et eestimaalased on haaratud Accessi kehateadlikkuse tehnikatest (kanaldamine), capoeira filosoofiast-võitluskunstist, Maagilise Matrixi õpetussüsteemist (põhineb rakenduslikul kvantfüüsikal). Mõned kuuluvad Lilla Leegi hoidja vennaskonda, aidates kosmilisele lillale leegile keskendudes nii iseenda kui  kogu inimkonna vaimset taset tõsta. Osad inimesed tegelevad valgustoitumisega, teised on ühinenud valgusekandjate liikumisega.

Raamatut lugedes oli põnev avastada seoseid erinevate vaimsete õpetuste vahel: kuidas miski on millestki välja kasvanud või millised ühisjooni erinevad vaimsused omavad. Maailma oma mitmekesisuses on võrratu – seda teadsin ennegi, aga aegajalt on hea saada kinnitust.

***

Ilmunud: Varrak, 2019

Vaata leidumust e-kataloogist ESTER

Riina Pohlak
Eestikeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.