James Clear „Aatomharjumused“

Raamatus „Aatomharjumused“ toob James Clear välja ettevõtja ja investori Naval Ravikanti sõnad: „Et kirjutada head raamatut, tuleb kõigepealt ise see raamat olla“.

Nii ongi James Clear ise elanud enda soovituste järgi. Ta on uurinud väliste stiimulite ja sisemiste emotsioonide mõju enda harjumustele. Põhiteemaks on harjumuste muutmine parema tulemuse saamiseks, olgu siis eesmärgiks suhted, tervis, raha või midagi muud.

Inglismaa profijalgratturite meeskonna näitel näeme, kuidas väikesed parandused annavad lõpptulemusena märkimisväärseid muutusi.Väikesed parandused annavad tulemusi just pikas perspektiivis. Aeg võimendab nii häid harjumusi kui ka halbu harjumusi. Probleemid tekivad tihti väikeste valesammude kuhjumisest.

Autor selgitab latentse potentsiaali platoo teooria sisu lihtsa arusaadava joonisega. Ta soovitab mitte pöörata nii suurt tähelepanu eesmärkidele, vaid keskenduda süsteemidele ehk protsessidele, mis viivad tulemusteni. Protsessi armastades saab olla õnnelik ja tunda teekonnast rahuldust ning jõuda eduni. Aatomharjumused – need on väikesed muudatused, väikesed võidud.

Autor käsitleb ka identiteedi küsimust. Ta leiab, et harjumus on identiteedi osa ja ka identiteedi muutmise vahend. Inimesel on valikuvõimalus, ta saab enda identiteeti muuta.

Tutvume muudatuse kolme tasandiga. Need on tulemuste tasand, protsessi tasand ja identiteedi tasand.

Harjumuste kujundamine annab meelepäraseks tegevuseks rohkem vaba aega. Saame teada kuidas kasutada harjumuste ringi nelja staadiumit (signaal, iha, vastus, preemia) heade harjumuste kujundamiseks ja halbade kõrvaldamiseks.

Millest siis alustada? Enda harjumuste muutmiseks tuleks alustada teadlikkusest, hinnangust. Väga oluline on ka täideviimiskavatsus (aeg ja koht) ehk konkreetne tegevusplaan.

Hinnang harjumusele sõltub eesmärgist, mida inimene tahab saavutada. Üks ja sama harjumus võib olla ühes olukorras hea ja teises halb.

Tutvume Diderot` spiraaliga. Tavaelus viib uue asja ostmine sageli järgmiste asjade ostmiseni, mis selle esimesega kokku sobiksid. Sama on ka käitumises – iga tegu vallandab järgmise käitumise. Samamoodi toimub ka harjumuste haakimine.

Sageli kujundavad meie tegusid mitte eesmärgipärased valikud, vaid kõige lihtsamad võimalused. Autor toob näitena pudelivee ostmise suurenemise peale seda, kui veepudelid olid paigutatud ruumis nähtavatesse kohtadesse ja kergelt kättesaadavad. Nägemissignaalid mõjutavad meie elu kõige rohkem. Siit tuleb ka järgmine oluline küsimus: „Kuidas olla mitte keskkonna ohver, vaid arhitekt? Kuidas kujundada keskkond selliseks, et see tooks edu?“ Lahendus on lihtne. Selleks tuleks ruum kujundada ümber nii, et olulised objektid oleksid hästi märgatavad. Näiteks – kui on soov ergutada lugemist, siis tuleks paigutada raamaturiiul nähtavasse ja hästi ligipääsetavasse kohta. Mida teha halbade harjumustega? Vähendada signaale, mis neid esile kutsuvad. Kui heade harjumuste kujundamise puhul tõstsime signaale esile, siis halbade harjumustega tegelemisel tasub põhjustajad ehk signaalid panna silma alt ära.

Huvitav on lugeda supernormaalsetest stiimulitest, mis võimendavad meile loomulikult atraktiivseid mõjutajaid ja muudavad head harjumused vastupandamatuks. Harjumuste sõltumine dopamiinist.

Harjumuste kujunemisel on suur roll sõpradel ja sugulastel, samuti enamiku eeskuju.

Väga oluline on ka eduelamuse tunne.

Tutvume ka nelja käitumise muutmise seadusega: tehke see nähtavaks, tehke see atraktiivseks, tehke see lihtsaks, tehke see rahuldust pakkuvaks.

Aga kuidas iga päev headest harjumustest kinni pidada? Tutvume paberiribastrateegiaga.

Ka kuldkiharakese reegel on määrav. Saame teada, et motivatsiooni hoidmine on kõige lihtsam, kui ülesanne on napilt jõukohane. Kui harjumus on tähtis, siis peab seda tegema iga ilmaga ja edu suurim takistus on tüdimus.

Raamat ajendab mõtlema enda harjumustest ning eesmärkidest ja annab tuge ja häid soovitusi nendele, kes soovivad anda oma elule uut suunda või saavutada eesmärke, mis tunduvad saavutamatud. Teooriad on illustreeritud rohkete näidetega ja arusaadavate joonistega ning tabelitega.

Soovitan lugeda!

***

Ilmunud: Äripäev, 2019

Tõlkinud: Signe Rummo

Vaata leidumust e-kataloogist ESTER

Loe e-raamatukogust ELLU

Hele Tunnel
Männiku raamatukogu raamatukoguhoidja

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.